Proiect POR 2014-2020

DESCRIERE PROIECT

“Îmbunătăţirea competitivităţii Ronest Fly SRL prin extinderea capacităţilor avansate de producţie”

S.C. Ronest Fly S.R.L., cu sediul în Municipiul Câmpulung, Str. Traian, Nr. 231, Judeţ Argeş, România, anunță finalizarea implementării proiectului cu titlul “Îmbunătăţirea competitivităţii Ronest Fly SRL prin extinderea capacităţilor avansate de producţie”, aferent Contractului de finanțare nr. 2889/07.08.2018, Cod SMIS 115256.

Proiectul a fost implementat în perioada 01.05.2017 – 30.06.2020 la punctele de lucru ale societății din Strada Lt. Col. N. Popp, în punctul numit “Grui Ateliere Mecanice”, Municipiul Câmpulung, județul Argeș, Strada Lt. Col. N. Popp, Nr. 47D, Hala C1, Municipiul Câmpulung, județul Argeș și Strada Traian, nr. 231, Municipiul Câmpulung, județul Argeș. , prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 2: “Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2 : “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

S.C. Ronest Fly S.R.L. a încheiat Contractul de finanțare nr. 2889/07.08.2018 cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administratiei în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020 și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020 la nivelul regiunii Sud-Muntenia.

Valoarea totală a proiectului este de 4.953.449,42 Lei din care 3.000.391.80 Lei reprezintă finanțarea nerambursabilă, din care finanțată din Fondul European pentru Dezvoltare Regională 2.550.333,04 lei și Bugetul Național 450.058,76 lei.

Obiectivul general al proiectului este “diversificarea unei unități existente, prin creșterea volumului și calității produselor oferite, conform activității finanțate (cod CAEN 1623)” ce corespunde obiectivului specific al axei prioritare 2, acela de îmbunătățire a competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate.

Rezultatele proiectului (obiectivele specifice): achiziția de echipamente tehnologice de lucru pentru domeniul fabricării altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii, cod CAEN 1623; Întărirea capacității de producție și furnizare produse prin implementarea unor standarde și certificări de serviciu și proces; Crearea unui nou loc de muncă.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii: prin implementarea acestui proiect, societatea va beneficia de cele mai noi tehnologii în domeniul fabricării elementelor de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii, va contribui la diminuarea şomajului prin faptul că prin implementarea proiectului se va crea un nou loc de muncă ocupat de o persoană provenită din rândul categoriilor defavorizate; va constitui o sursă sigură şi în creştere de venituri pentru Bugetul de Stat, Local și pentru Bugetul Asigurărilor de Sănătate şi şomaj.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău !
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

regio.adrmuntenia.ro |  facebook.com/adrsudmuntenia | www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro